Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Ètica i
Compliance

Òrgan de Compliment

L'Òrgan de Compliment de TORRE DE COLLSEROLA és un òrgan col·legiat de la societat encarregat del Programa de Compliment en matèria de prevenció de delictes a la societat TORRE DE COLLSEROLA. Té competències dins l'àmbit del compliment normatiu, com també en la prevenció, la vigilància i el control de conductes contràries al Codi Ètic, a la normativa interna que conforma el Manual de Prevenció de Delictes i/o a la legalitat vigent.

El Programa de Compliment es basa en la implementació de models d'organització i gestió que inclouen mesures de vigilància i control idònies per garantir el compliment normatiu intern i extern en sentit ampli durant l'exercici de les activitats de la Societat.

CODIGOETICO_METAS_ALT01

Ètica i Compliance

El Codi Ètic de TORRE DE COLLSEROLA forma part integrant i és una norma fonamental del Manual de Prevenció de Delictes de TORRE DE COLLSEROLA, i constitueix una eina l’objecte de la qual és garantir l'efectivitat de la implantació de procediments, canals i circuits adreçats a tots els col·laboradors de TORRE DE COLLSEROLA perquè comptin amb una guia de comportament que sigui conseqüent i fidel amb els principis èticoempresarials de la Societat, a fi i efecte d'evitar qualsevol tipus de comportament que pugui generar una responsabilitat i/o l’incompliment de les normes establertes al Codi Ètic de TORRE DE COLLSEROLA, a les polítiques i reglaments que el desenvolupen i a la Llei aplicable.

CODIGOETICO_METAS_ALT02

Ètica i Compliance

TORRE DE COLLSEROLA posa a disposició dels seus col·laboradors, clients, proveïdors o tercers un canal d'informació, el Canal Ètic, que permet de manera confidencial donar a conèixer els incompliments del Codi Ètic de la Companyia o de la legalitat vigent, o bé irregularitats, males pràctiques i/o incidències de potencial transcendència, de qualsevol naturalesa - ètica, penal, financera, comptable, fiscal, comercial, administrativa, etc. - de què es tingui coneixement al si de TORRE DE COLLSEROLA.

 

El Canal Ètic permet:

 • Consultar els dubtes relacionats amb el Codi Ètic o el Manual de Prevenció de Delictes.

 • Consultar problemes d'interpretació del Codi Ètic, Normes de Conducta o Protocols.

 • Proposar millores sobre el compliment ètic i normatiu.

 • Comunicar qualsevol incidència, irregularitat, mala pràctica i/o incompliment que s’hagi produït al si de la Companyia.

 

Les comunicacions assenyalades es poden realitzar mitjançant el formulari o l’adreça de correu corporatiu: canal.etico@torredecollserola.com.

Les comunicacions realitzades seran ateses per l'Òrgan de Compliment Ètic i Control Normatiu ("Òrgan de Compliment") de TORRE DE COLLSEROLA.

TORRE DE COLLSEROLA garanteix la confidencialitat de les comunicacions rebudes de conformitat amb allò establert al Codi Ètic i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Formulari de comunicació a
emplenar pel denunciant

 • Faci una descripció detallada de la seva denúncia, identificant les persones implicades i les dades rellevants que consideri
 • Enumeri i identifiqui els arxius que aporti i que considerin que evidencia la denúncia interposada
 • **

  Les dades facilitades per la persona que iniciï el procediment, així com aquelles recollides al llarg de la instrucció del mateix, s’inclouran en un fitxer creat per Torre de Collserola SA amb la finalitat exclusiva de donar compliment als objectius del Canal Ètic, per als casos de comunicació de situacions o conductes que puguin suposar una vulneració del Codi Ètic de Torre de Collserola.

  Les dades seran conegudes per l'Òrgan de Compliment de Torre de Collserola, per les persones per a les quals resulti imprescindible el seu coneixement a fi i efecte d'investigar els fets denunciats i, si escaigués i en funció de la matèria, sempre que el seu coneixement sigui requerit per les autoritats competents. En tot cas, les dades seran tractades amb les màximes garanties de confidencialitat i conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

   

  En el termini més breu possible que permeti la investigació s’informarà el denunciat dels fets denunciats com també dels seus drets en matèria de protecció de dades, però no se li comunicarà la identificació del denunciant, llevat que aquest hagués atorgat el seu consentiment exprés o hagués obrat amb mala fe.

   

  Les dades personals comunicades seran eliminades en el termini dels dos mesos següents a la finalització de la investigació dels fets denunciats o, si escaigués, en el termini dels dos mesos posteriors a la finalització dels procediments judicials que es derivessin de la investigació realitzada.

   

  Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), pot adreçar-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, adjuntant una còpia d'un document que acrediti la seva identitat, a l'Òrgan de Compliment, mitjançant un correu electrònic a canal.etico@torredecollserola.com o a l'adreça de correu: Òrgan de Compliment - Ctra. de Vallvidrera a Tibidabo, s/n. - 08017 Barcelona (Protecció de Dades)