Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

La societat 
Torre de
Collserola S.A.

La societat Torre de Collserola, SA és una empresa mercantil constituïda l'any 1987. El seu objecte social és la construcció i explotació del Complex de Telecomunicacions de Torre de Collserola.

L'Ajuntament de Barcelona va atorgar a la societat Torre de Collserola, SA la concessió d'ús dels terrenys situats al Turó de la Vilana (Serra de Collserola) durant un període de 50 anys. El Complex de Telecomunicacions de Torre de Collserola va entrar en servei el 27 de juny de 1992.

La societat Torre de Collserola, SA va ser la promotora del projecte i n’és l'actual propietària.

La seva activitat principal és l'arrendament d'espais per a empreses de telecomunicacions, oferint serveis d'infraestructura a usuaris que requereixin per a l'explotació dels seus sistemes de telecomunicacions un emplaçament en altura per a la recepció i transmissió de senyals radioelèctrics.

Estructura societària

Torre de Collserola està participada per:
Història del Complex de Telecomunicacions de Torre de Collserola

Orígens

L'Autoritat Municipal de Barcelona, amb el criteri de dotar la ciutat d'una infraestructura que aglutinés els serveis de telecomunicacions dispersos a l'àrea metropolitana i cobrir les necessitats de la XXV Olimpíada de Barcelona 92, va impulsar el projecte de construcció d'un gran complex de telecomunicacions que fos alhora una icona per a la ciutat.

La idea

El condicionat de l'entitat local d'autoritzar una única torre de telecomunicacions a Collserola va portar a desenvolupar un projecte conjunt entre Telefónica i TVE. Aquestes dues companyies, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, van definir els paràmetres bàsics del projecte. Una altra de les condicions de l'administració local va ser que la infraestructura disposés d'un mirador públic.

El concurs

El novembre de 1987, un cop definit el projecte bàsic, es va constituir la societat Torre de Collserola, SA i es va convocar un CONCURS D'IDEES entre projectistes de renom internacional per seleccionar el projecte a desenvolupar. El març de 1988 es van presentar quatre projectes amb un molt alt nivell de qualitat i amb solucions molt diverses, des d'un concepte més clàssic quant a torres fins a solucions estructuralment molt innovadores.

El projecte

Finalment es va declarar guanyadora la proposta de l'arquitecte Norman Foster, que prioritzava els criteris d'adaptació al paisatge, menor impacte d'afectació, esveltesa i innovació. Es tractava d'una idea de torre tibada amb plataformes de gran volada. La idea de Foster incorporava un càlcul estructural avançat gràcies a la col·laboració de la societat d’enginyeria Ove Arup.

Construcció

Ateses les possibilitats que oferia el projecte guanyador es va desenvolupar una nova disposició dels criteris de disseny i es va configurar una Comissió Tècnica de la Societat, integrada per representants dels socis, que es va reunir periòdicament amb els membres de l'Equip de Disseny, integrat pels Directors del Projecte Arquitectònic i Estructural (Foster i Arup).

El Projecte Bàsic que es va presentar per a la preceptiva Llicència d'Obres el febrer de 1989 era ja el resultat d'un treball en comú d'usuaris, dissenyadors i constructors que, segons el Norman Foster mateix, estava simbòlicament representat als tres braços radials que serveixen de suport a cada plataforma.

L'arquitecte Norman Foster la va definir com “Un nou símbol per a la ciutat, una torre constant al seu lloc i alhora canviant segons el moment i la perspectiva.” 

Cronologia

1987 

 • Constitució de la Societat Torre de Collserola i aprovació dels paràmetres tècnics de l'obra.

1988

 • Concurs de projectes per al disseny de la Torre. Adjudicació a la proposta de l'arquitecte britànic Norman Foster, conjuntament amb la societat d’enginyeria OVE ARUP.

1989

 • Projectes definitius preparats per Foster Ass. Ltd. i Ove Arup, amb la
  col·laboració de l'Enginyeria CAST.
 • Selecció de l'emplaçament al Turó de la Vilana.
 • Primera prospecció del terreny.
 • Concurs de construcció en què van participar onze empreses de renom
  europeu.
 • Sondeig geològic de detall del terreny.
 • Adjudicació de la construcció a la proposta de Cubiertas y MZOV, SA.

1990

 • Signatura de l'acta de replantejament.
 • Col·locació de la primera pedra per l'Excm. Sr. Alcalde Pasqual Maragall.
 • Formigonat sabata principal.
 • S'inicia el lliscat fust.
 • S'introdueix el tub i la gelosia al fust.
 • Col·locació del primer tirant provisional i inici de la construcció de
  l'estructura metàl·lica a terra.

1991

 • Finalitza el lliscament del fust de formigó.
 • S'efectua l'hissat de les plataformes a 77 m d’altura.
 • Conclou la col·locació dels cables G1 i G2, i es pot procedir al desmuntatge de l'atesament provisional.
 • Finalitza la col·locació dels tirants G3.
 • Finalitza l’hissat del tub. La Torre assoleix la seva altura definitiva.
 • La Torre s’il·lumina com un gegantí arbre de Nadal, la qual cosa la fa mereixedora d’un Record Guiness.

1992

 • Finalitza la instal·lació dels sistemes radiants, de transmissors i de multiplexors d'UHF.
 • S’inicia la difusió tots els canals de televisió des de la Torre Collserola.
 • Jornada inaugural.
 • Es concedeix el Premi Internacional "Puente de Alcántara” a la Torre de Collserola.

EMPRESA_METAS_ALT12

1993

 • Inici de les emissions de difusió de ràdio FM.
 • S'inaugura l'activitat pública del Mirador.
 • S'inicia l'activitat d'arrendament de serveis d'infraestructura a diversos usuaris (taxi, transport, companyies de serveis, seguretat, etc.)
 • Premi d'Arquitectura FAD i Premi de l'Opinió FAD.

1994

 • Substitucions i complements en la capacitat d'enllaç radioelèctric.
 • Digitalització d'enllaços.
 • Instal·lació d'emissores de FM privades.
 • Increment del nombre de clients-usuaris de la Torre.
1995
 • La llegada de la telefonía móvil exige ampliar notablemente la capacidad de telecomunicaciones para satisfacer la demanda de los operadores de móviles que utilizan la Torre de Collserola como punto de concentración de las estaciones bases BTS.
1997
 • Primeres proves experimentals difusió de radi i televisió digital.
1999
 • Es regula la TDT amb 5 multiplex nacionals: (4 amb tecnologia SFN i un de contingut regional) i un múltiple regional
2000
 • Alliberament dels serveis per a la distribució i emissió del senyal de TV.
2005
 • Es rellança la TDT.
 • Creació d'un nou canal analògic i regional
2007
 • Aprovació del Pla Nacional de Transició a la Televisió Digital Terrestre (TDT) que estableix el cessament ordenat i coordinat de les emissions analògiques.
2009
 • S'inicia un procés de renovació i ampliació del conjunt de les instal·lacions generals del Complex.
2010
 • Implementació de la televisió digital TDT.
 • La desconnexió dels repetidors analògics del centro emissor de Collserola posa el punt final a la televisió analògica, culminant un important procés de renovació tecnològic per a l'entrada de la Televisió Digital Terrestre (TDT).

EMPRESA_METAS_ALT12

EMPRESA_METAS_ALT12

Descripció de la infraestructura

EMPRESA_METAS_ALT12